Αλαφροπατηματα

“Αλαφροπατήματα”

Ορείχαλκος, μάρμαρο
24cm x 8cm
1979