SKAI TV interview

SKAI TV interview on ‘STIN PRAXI’