Πεταγμα (μεγαλο)

“Πέταγμα” (μεγάλο)

Ορείχαλκος, μάρμαρο
2cm x 17cm
1992